Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz
INFORMACE K TESTOVÁNÍ

INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Na základě aktuálních opatření MZ od 22.11.2021 je plošné preventivní testování antigenními testy zrušeno.

Připravujeme testování PCR metodou, o termínu zahájení vás budeme neprodleně informovat.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci a nárůst výskytu dalších respiračních onemocnění, jsme nuceni přistoupit k zákazu návštěv pacientů s platností od 8. 11. 2021 do odvolání.

Návštěvu u pacienta povolí lékař vždy za dodržení režimových opatření, tedy FFP2, rukavice, případně plášť, a to u:

  • pacientů v terminálním stádiu nemoci,
  • pacientů s omezenou svéprávností.

Děkujeme za pochopení

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Očkování v naší nemocnici stále pokračuje, očkujeme jak první dávky, tak druhé a od 20.9.2021 je také možné očkovat posilovací třetí dávky.

Od 20. září se otevřela možnost registrace k třetí dávce očkování. Tato dávka vakcíny se doporučuje všem, kteří jsou starší 60 let, pracovníkům ve zdravotnictví, v sociálních službách, kritické infrastruktuře, apod. Mohou se ovšem očkovat i ostatní skupiny, ale využít této možnosti lze nejdříve 8 měsíců od dokončení očkování.

Aplikujeme očkovací látku od společností Pfizer. Přeočkování mohou podstoupit i ti, kteří byli v minulosti očkovaní látkami firem AstraZeneca a Johnson&Johnson. Registrace probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému https://registrace.mzcr.cz/

Registrujte se přes centrální rezervační systém, který přesně hlídá termín, minimálně 6 měsíců po dokončeném očkování.

Obvykle očkujeme v pondělí, čtvrtek a pátek, termíny se ale mohou dle zájmu měnit.

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Oficiální letáky MZ k očkování obecně a letáky pro specifické kategorie viz. soubory níže.

OČKOVÁNÍ proti Covid-19

OČKOVÁNÍ proti Covid-19

Prosím věnujte pozornost postupu registrace a zejména rezervace termínu – bez potvrzení termínu SMSkou nemáte termín rezervován!!! Předejdete tak nedorozuměním na místě.

Od ledna probíhá v naší nemocnici očkování seniorů 80+

Nejprve je třeba registrovat se do Centrálního rezervačního systému - Očkování proti COVID-19 na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Senioři si po registraci do rezervačního systému na MZČR vybírají konkrétní termíny.

V případě, že není na Vámi vybraném očkovacím místě volný termín, vyčkejte na novou zvací SMS s PIN2 a oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte přímo do rezervačního systému https://reservatic.com/ockovani. Je nutné projít celou rezervací termínu a vyčkat na potvrzovací SMS s termínem na 1.vakcinaci a současně i automaticky vygenerovaným 2. termínem vakcinace. Bez tohoto potvrzení Vaše rezervace termínu neproběhla korektně a je nutné se do rezervačního systému vrátit a vybrat jiný termín.

Nové termíny budou v centrálním systému otevírány vždy v pátek na následující týden.

V případě, že si chcete vybrat jiné preferované očkovací místo, je nutné provést celou registraci znovu – původní registrace se automaticky zneplatní. Nemusíte se bát o své preferované pořadí, protože systém řadí klienty podle věku, nikoli podle data registrace.

Vakcinace v Nemocnici Hustopeče probíhá v přízemí hlavní budovy v prostorách rehabilitace. V případě problémů spojených se změnou nebo  zrušením registrace, volejte linku 1221.

Dotazník k očkování

ROUŠKOMAT

ROUŠKOMAT

U hlavního vchodu do nemocnice byl instalován Rouškomat firmou Foodex jehož celý výtěžek z prodeje tato společnost věnuje našemu oddělení následné lůžkové péče.

Můžete zde zakoupit šité roušky, ale také dezinfekci. Platba pouze kartou.

Děkujeme