Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz
ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Nemocnice Hustopeče zajišťuje ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

Od pondělí 21.6.2021 se testování provádí v areálu nemocnice, mimo hlavní budovu. Testovací místo je vyznačeno šipkami.

Preventivní PCR vyšetření metodou "zdarma" neprovádíme.

Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů se provádí bezplatně u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů.

Antigenní test pro samoplátce - cena antigenního testu je 201,- Kč, platba je možná pouze bezhotovostně kartou prostřednictvím terminálu přímo v odběrovém místě. 

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem.

On-line objednání je nutno provést nejpozději v den před požadovaným termínem odběru, nejvýše však 14 dní předem.

Rezervovat si svůj termín můžete zde:

https://reservatic.com/cs/public_services/nemocnice-hustopece-p-o-antigenni-testy

Prosíme, vytiskněte si a vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky bezplatného testování, urychlíte tím Vaše odbavení na odběrovém místě.

Pokud zjistíte, že rezervaci nemůžete využít, proveďte její storno v rezervačním systému a umožněte využít termín někomu jinému.

V případě potřeby volejte 737 597 800 (v době provozu centra).

Děkujeme

Návštěvy podmíněně povoleny

Návštěvy podmíněně povoleny

Od 19. 5. 2021 jsou v Nemocnici Hustopeče povoleny návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve dnech středa a neděle, a to vždy od 14.00 do 16.00 hodin za podmínek uvedených v příloze. 

Pokud návštěvník nepředloží žádný z následujících dokladů, nebude návštěva u pacienta umožněna.

  • PCR test
  • antigenní test
  • potvrzení od lékaře o prodělaném covidu v uplynulých 180 dnech
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Oficiální letáky MZ k očkování obecně a letáky pro specifické kategorie viz. soubory níže.

OČKOVÁNÍ proti Covid-19

OČKOVÁNÍ proti Covid-19

Prosím věnujte pozornost postupu registrace a zejména rezervace termínu – bez potvrzení termínu SMSkou nemáte termín rezervován!!! Předejdete tak nedorozuměním na místě.

Od ledna probíhá v naší nemocnici očkování seniorů 80+

Nejprve je třeba registrovat se do Centrálního rezervačního systému - Očkování proti COVID-19 na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Senioři si po registraci do rezervačního systému na MZČR vybírají konkrétní termíny.

V případě, že není na Vámi vybraném očkovacím místě volný termín, vyčkejte na novou zvací SMS s PIN2 a oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte přímo do rezervačního systému https://reservatic.com/ockovani. Je nutné projít celou rezervací termínu a vyčkat na potvrzovací SMS s termínem na 1.vakcinaci a současně i automaticky vygenerovaným 2. termínem vakcinace. Bez tohoto potvrzení Vaše rezervace termínu neproběhla korektně a je nutné se do rezervačního systému vrátit a vybrat jiný termín.

Nové termíny budou v centrálním systému otevírány vždy v pátek na následující týden.

V případě, že si chcete vybrat jiné preferované očkovací místo, je nutné provést celou registraci znovu – původní registrace se automaticky zneplatní. Nemusíte se bát o své preferované pořadí, protože systém řadí klienty podle věku, nikoli podle data registrace.

Vakcinace v Nemocnici Hustopeče probíhá v přízemí hlavní budovy v prostorách rehabilitace. V případě problémů spojených se změnou nebo  zrušením registrace, volejte linku 1221.

Dotazník k očkování

ROUŠKOMAT

ROUŠKOMAT

U hlavního vchodu do nemocnice byl instalován Rouškomat firmou Foodex jehož celý výtěžek z prodeje tato společnost věnuje našemu oddělení následné lůžkové péče.

Můžete zde zakoupit šité roušky, ale také dezinfekci. Platba pouze kartou.

Děkujeme