Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz
ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Testování od 1.9.2021 v Nemocnici Hustopeče pouze ve dnech PO, ČT a PÁ, vždy od 10.00 do 17.00, přestávka 12.30 – 13.15.

Testování se provádí v areálu nemocnice, mimo hlavní budovu. Testovací místo je vyznačeno šipkami.

Preventivní PCR vyšetření metodou "zdarma" neprovádíme.

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní.
U antigenních testů se počítají odběry provedené poskytovatelem zdravotních služeb – nezáleží na tom, zda testování proběhne na odběrovém místě či v zaměstnání.
Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba nebo osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a je v ochranné lhůtě 180 dnů po prvním pozitivním testu.

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby v karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.

Antigenní test pro samoplátce - cena antigenního testu je 201,- Kč, platba je možná pouze bezhotovostně kartou prostřednictvím terminálu přímo v odběrovém místě. 

Nutná rezervace termínu:

https://reservatic.com/cs/public_services/nemocnice-hustopece-p-o-antigenni-testy  

On-line objednání je nutno provést nejpozději v den před požadovaným termínem odběru, nejvýše však 14 dní předem.

Pokud zjistíte, že rezervaci nemůžete využít, proveďte její storno v rezervačním systému a umožněte využít termín někomu jinému.

V případě potřeby volejte 737 597 800 (v době provozu centra).

Děkujeme

Návštěvy podmíněně povoleny

Návštěvy podmíněně povoleny

/aktualizace 19.8.2021/

Od 19. 5. 2021 jsou v Nemocnici Hustopeče povoleny návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve dnech středa a neděle, a to vždy od 14.00 do 16.00 hodin.

Možnost návštěv za podmínek: 

Předložení jednoho z těchto dokumentů:

  • negativní antigenní test (ne starší než 72 hodin) nebo PCR test na SARS-CoV-2 ne starší jak 7 dnů
  • národní certifikát o očkování proti COVID-19 (dostupné na http://ocko.uzis.cz)
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní
  • +BODY VÝŠE PLATÍ ZA předpokladu, že očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 od kterého neuplynulo více než 180 dní

- použití respirátoru třídy FFP2 nebo KN 95, výjimku mají děti do dvou let a děti do 15 let mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Oficiální letáky MZ k očkování obecně a letáky pro specifické kategorie viz. soubory níže.

OČKOVÁNÍ proti Covid-19

OČKOVÁNÍ proti Covid-19

Prosím věnujte pozornost postupu registrace a zejména rezervace termínu – bez potvrzení termínu SMSkou nemáte termín rezervován!!! Předejdete tak nedorozuměním na místě.

Od ledna probíhá v naší nemocnici očkování seniorů 80+

Nejprve je třeba registrovat se do Centrálního rezervačního systému - Očkování proti COVID-19 na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Senioři si po registraci do rezervačního systému na MZČR vybírají konkrétní termíny.

V případě, že není na Vámi vybraném očkovacím místě volný termín, vyčkejte na novou zvací SMS s PIN2 a oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte přímo do rezervačního systému https://reservatic.com/ockovani. Je nutné projít celou rezervací termínu a vyčkat na potvrzovací SMS s termínem na 1.vakcinaci a současně i automaticky vygenerovaným 2. termínem vakcinace. Bez tohoto potvrzení Vaše rezervace termínu neproběhla korektně a je nutné se do rezervačního systému vrátit a vybrat jiný termín.

Nové termíny budou v centrálním systému otevírány vždy v pátek na následující týden.

V případě, že si chcete vybrat jiné preferované očkovací místo, je nutné provést celou registraci znovu – původní registrace se automaticky zneplatní. Nemusíte se bát o své preferované pořadí, protože systém řadí klienty podle věku, nikoli podle data registrace.

Vakcinace v Nemocnici Hustopeče probíhá v přízemí hlavní budovy v prostorách rehabilitace. V případě problémů spojených se změnou nebo  zrušením registrace, volejte linku 1221.

Dotazník k očkování

ROUŠKOMAT

ROUŠKOMAT

U hlavního vchodu do nemocnice byl instalován Rouškomat firmou Foodex jehož celý výtěžek z prodeje tato společnost věnuje našemu oddělení následné lůžkové péče.

Můžete zde zakoupit šité roušky, ale také dezinfekci. Platba pouze kartou.

Děkujeme