Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

Dne 1. února 2024 proběhlo slavnostní ukončení realizační fáze projektu energetické úspory v Nemocnici Hustopeče, p. o. Akce se konala v přítomnosti významných hostů, mezi nimiž nechyběli, pan radní Jihomoravského kraje Mgr. Vladimír Šmerda, pan radní Jihomoravského kraje Mgr. Karel Podzimek a pan generální ředitel společnosti Amper Savings, a.s. Ing. Radek Vrána.

Slavnostní program zahájil pan ředitel nemocnice Ing. Petr Baťka, který přivítal všechny hosty a vyjádřil své potěšení z úspěšného dokončení projektu. Poděkoval všem, kteří se na něm podíleli, a zdůraznil význam modernizace pro další fungování nemocnice.

Následně vystoupil pan radní Podzimek, který ocenil vynikající spolupráci mezi Nemocnicí Hustopeče a Jihomoravským krajem. Poděkoval za aktivní zapojení a zdůraznil důležitost podobných projektů pro regionální rozvoj a udržitelnost.

Pan radní Jihomoravského kraje Šmerda a pan generální ředitel Vrána představili klíčové aspekty projektu. Celkové náklady činily 79,6 milionu korun, z čehož 50,8 milionu korun tvořila dotace poskytnutá Jihomoravským krajem, dotace EU NPŽP-NPO 15,7 milionu korun a 13 milionů korun poskytla nemocnice z vlastních zdrojů. Garantovaná úspora dosahuje 18,1 milionu korun za 10 let, což představuje významný krok k energetické efektivitě nemocnice.

Během slavnostního aktu stříhali symbolickou pásku, čímž oficiálně uzavřeli realizační fázi projektu. Mezi hlavní úpravy patřilo zateplení střešního a obvodového pláště, modernizace zdroje tepla a chladu, instalace fotovoltaického systému, instalace systému měření a regulace pro vzdálené ovládání a výstavba půdní vestavby.

Nemocnice Hustopeče se tímto stává příkladem pro další instituce v oblasti zdravotnictví, jak efektivně a odpovědně nakládat s energiemi. Slavnostní ukončení projektu bylo zakončeno společenským setkáním, během kterého měli hosté možnost prohlédnout si nové technologie a detaily provedených úprav. Projekt energetické úspory v Nemocnici Hustopeče představuje významný krok směrem k udržitelnosti a modernizaci zdravotnických zařízení v regionu.

Jan Netopilík, tiskový mluvčí
tisk@nemhu.cz
519 315 169 / 605 169 475