Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

Poskytujeme možnost ambulantně absolvovat infuzní léčbu pod dohledem zkušeného zdravotnického personálu. Přijímáme pacienty doporučené k infuzní terapii na základě předpisu či doporučení ošetřujícího lékaře. Výkon je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Ambulantní aplikace infuzí klade určité zdravotní a časové nároky na pacienta, který se musí dostavit v určeném čase do zdravotnického zařízení k aplikaci infuze. Telefonní číslo k objednání a sjednání termínu je 519 407 367 (chirurgická ambulance), v pracovní dny 7.00 – 15.30 hodin.