Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

Vedoucí: RNDr. Jelínek Jiří, Ph.D.
Vedoucí laborantka: Strmisková Markéta

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) provádí v nepřetržitém provozu základní vyšetření biologického materiálu (např. plná krev, sérum, plazma, moč, punktát) zajišťující zdravotní péči v odbornostech klinická biochemie, klinická hematologie a transfuzní služba. Součástí poskytovaných služeb je i konzultační činnost, která je poskytována lékařům jednotlivých oddělení i externím lékařům a pacientům. OKBH  také zajišťuje vyšetření veterinárních vzorků biologického materiálu (plná krev, sérum, moč). Specializovaná vyšetření, která neprovádíme na našem pracovišti, jsou zajišťována cestou spolupracujících laboratoří.  Bližší informace o poskytovaných službách naleznete v Laboratorní příručce OKBH.