Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ POUŽÍVANÝCH V NEMOCNICI HUSTOPEČE, p.o.

 1. Souhlas pacienta při hospitalizaci – Prohlášení - Stáhnout formulář
 2. Záznam k pohovoru s lékařem o endoskopii horního trávícího ústrojí (esophago-gastro-duodenoskopie, endosonografie) - Stáhnout formulář
 3. Endoskopické vyšetření dolní části zažívacího traktu, konečníku, tračníku a terminálního ilea (kolonoskopie a odstranění polypu – polypektomie) - Stáhnout formulář
 4. Poučení o výkonu a souhlas pacienta se zdravotnickými výkony - Stáhnout formulář
 5. Revers – nesouhlas pacienta s poskytnutím zdravotní péče - Stáhnout formulář
 6. Poučení o výkonu a souhlas pacienta se - Stáhnout formulář
  • zavedením permanentního katétru
  • zavedením centrálního žilního katétru véna subclavia
  • zavedením centrálního žilního katétru véna jugularis
  • zavedením periferního žilního katétru.
  • zavedením epidurálního katétru
  • zavedením hrudního drénu
  • zavedením nazogastrické sondy
    
 7. Poučení o výkonu a souhlas pacienta se zdravotnickými výkony v ambulantní péči - Stáhnout formulář
  • A – základní interní vyšetření
  • odběr krve a ostatního biologického materiálu
  • provedení EKG záznamu
  • provedení RTG vyšetření
  • provedení UZV vyšetřením
  • Aplikace injekce do svalu, žíly a podkoží
  • aplikace infuze
    
 8. Poučení o výkonu a souhlas pacienta se zdravotnickými výkony v ambulantní péči - Stáhnout formulář
  • A – diabetologická poradna
 9. Poučení o výkonu a souhlas pacienta se zdravotnickými výkony v ambulantní péči - Stáhnout formulář
  • B – základní vyšetření a chirurgické ošetření
  • Odběr krve a ostatního biologického materiálu
  • Provedení RTG vyšetření
  • Provedení UZV vyšetření
  • Aplikace injekce do svalu, žíly, podkoží
  • Aplikace infuze
  • Základní chirurgické ošetření a převaz rány
    
 10. Poučení o výkonu a souhlas pacienta se zdravotnickými výkony v ambulantní péči - Stáhnout formulář
  • C – základní vyšetření v ortopedické ambulanci
  • Odběr krve a ostatního biologického materiálu
  • Provedení RTG vyšetření
  • Provedení UZV vyšetření
  • Aplikace injekce do svalu, žíly, podkoží
  • Aplikace infuze
  • Ortopedické vyšetření a opich kloubu
    
 11.  Omezující opatření – souhlas rodiny, uživatele, lékaře - Stáhnout formulář
 12.  Souhlas s uložením finanční hotovosti - Stáhnout formulář
 13.  Souhlas lékaře s užíváním chronické medikace pacientem na jeho vlastní žádost. - Stáhnout formulář

Soubory ke stažení