Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

Halka Korábová, DiS.

+ 420 519 407 301 / +420 606 702 172
socialni@nemhu.cz   korabova.halka@nemhu.cz
Kancelář v 1. patře budovy ředitelství, ve všední dny od 7.00 do 15.30 hod. Po dohodě je možné domluvit schůzku individuálně.

Dagmar Staffová

+ 420 519 407 354 / +420 724 074 814
staffova.dagmar@nemhu.cz 
Kancelář v hlavní budově, vedle informací. Po dohodě je možné domluvit schůzku individuálně.

Sociální pracovnice poskytuje bezplatné zdravotně sociální poradenství našim klientům a jejich rodinným příslušníkům. Služba je určena zejména klientům, kteří pro svůj zdravotní stav, věk či ztrátu soběstačnosti a osamělost se ocitnou v tíživé životní situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami.
Jedná se zejména o tyto činnosti:

  • zajišťování poradenské pomoci při vyřizování žádostí o sociální dávky – dávky důchodového pojištění, pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péči apod.
  • vedení sociálně terapeutických pohovorů s pacienty i jejich rodinnými příslušníky,
  • sociální poradenství,
  • pomoc při zajištění následné péče ambulantní (terénní) služby po propuštění klienta do domácí péče,
  • zprostředkování umístění do léčeben dlouhodobě nemocných, ústavů sociální péče, domovů se zvláštním režimem, případně pomáhá se zajištěním následné péče v rehabilitačním zařízení či hospici, aj.