Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

/aktualizace 19.8.2021/

Od 19. 5. 2021 jsou v Nemocnici Hustopeče povoleny návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve dnech středa a neděle, a to vždy od 14.00 do 16.00 hodin.

Možnost návštěv za podmínek: 

Předložení jednoho z těchto dokumentů:

  • negativní antigenní test (ne starší než 72 hodin) nebo PCR test na SARS-CoV-2 ne starší jak 7 dnů
  • národní certifikát o očkování proti COVID-19 (dostupné na http://ocko.uzis.cz)
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní
  • +BODY VÝŠE PLATÍ ZA předpokladu, že očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 od kterého neuplynulo více než 180 dní

- použití respirátoru třídy FFP2 nebo KN 95, výjimku mají děti do dvou let a děti do 15 let mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének